NESTING 2016Projekt obejmuje dwukrotną prezentację spektaklu Nesting w choreografii Idana Cohena, w ośrodkach na południu Polski.

Spektakl powstał w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca Zamówienia choreograficzne 2015. Przez ponad pięć tygodni pięcioro tancerzy Krakowskiego Teatru Tańca pracowało ze światowej sławy choreografem nad dwoma wersjami spektaklu – sceniczną oraz site-specific, wpisaną w przestrzeń muzealną. Premiera spektaklu odbyła się w dwóch prestiżowych ośrodkach, w Krakowie – w ICE Kraków Congres Centre oraz w Warszawie – w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Współpraca z izraelskim choreografem jest konsekwencją udziału twórców Teatru – Pawła Łyskawy i Eryka Makohona w programie Wspieranie aktywności międzynarodowej 2014 IMiT-u, w ramach którego uczestniczyli w International Exposure w Tel Awiwie, nawiązując szerokie kontakty z lokalnymi artystami oraz gośćmi z całego świata. Ponowne spotkanie z Idanem Cohenem zaowocowało uszczegółowieniem współpracy, która ostatecznie doprowadziła do powstania spektaklu.

Udział w programie Scena dla tańca 2016 to naturalna konsekwencja rozwoju projektu, „dojrzewania” spektaklu i troska o rozwój tancerzy oraz Teatru. Festiwalowy system prezentacji spektakli w Polsce nie sprzyja regularności i możliwości długofalowego planowania prezentacji. KTT w oparciu o program Sceny dla tańca dąży do zbudowania stałego repertuaru zespołu, który po odłączeniu od struktur Nowohuckiego Centrum Kultury nie ma dostępu do własnej sceny, oraz nawiązania stałej współpracy z ośrodkami, która w konsekwencji mogłaby doprowadzić do regularnych prezentacji spektakli tanecznych.

Sama produkcja spektaklu Nesting wiązała się już z oswajaniem nowych przestrzeni, nie łączonych wcześniej z tańcem (krakowski ICE, warszawski POLIN – tutaj dodatkowe prezentacje także w ramach Festiwalu). Stąd również pomysł na zbudowanie spektaklu uniwersalnego, który będzie można wpisać w rozmaite sceny, obiekty, przestrzenie.

Koordynator/kurator projektu: Paweł Łyskawa


spektakle