BesKituBesKitu to projekt artystyczny, na który składa się spektakl teatru tańca 1725 m n.p.m. oraz muzyka na żywo wykonywana przez zespół VOŁOSI, oba inspirowane unikatową kulturą Beskidu Żywieckiego. Żywiecczyzna jest to region, który fascynuje swoją specyfiką kulturową i tradycjami. Spektakl powstał w oparciu o prowadzone tam przez Joannę Chułek badania terenowe. Dotyczyły one tożsamości regionalnej oraz lokalnej obrzędowości, a powstały w ich wyniku spektakl stanowi hybrydę folkloru żywieckiego i kultury współczesnej.

Wielkim atutem spektaklu jest muzyka grana na żywo, co jest typowe dla folkloru polskiego, natomiast stanowi rzadkość na scenie tańca współczesnego. Ruch wzbogacony jest elementami techniki tańca współczesnego, wykonywanymi w takt muzyki granej przez utytułowany i znany międzynarodowej publiczności zespół VOŁOSI. Zarówno koncepcja, choreografia, jak i aranżacja muzyczna jest autorską pracą twórców projektu. Spektakl kierowany jest do odbiorców w każdym wieku, którzy wyrażą chęć na bliższe poznanie dziedzictwa Żywiecczyzny w uwspółcześnionym i odświeżonym nieco wariancie. Projekt BesKitu wraz ze spektaklem „1725 m n.p.m.” to unikatowa propozycja ukazania bogactwa górskiego folkloru w bezpretensjonalnej formie nie bazującej na utartych schematach. Czerpiąc z tardycji oraz z materialnego dziedzictwa Żywiecczyzny, twórcy projektu starają się zgłębić tożsamość „ludzi gór”. Robią to jednak inaczej – za formę dialogu został wybrany teatr tańca, dyskusja toczy się w oparciu o aktualny stan tradycji, jej znaczenie, przyszłość.

Twórcom projektu zależy na prezentacji w odmiennych pod względem kulturowym miejscach – tak aby publiczność mogła wziąć udział w dyskusji dotyczącej tradycji Żywiecczyzny oraz jej postrzegania przez ludzi nie związanych z górami. Poznań oraz Bytom inaczej traktują tradycję i to, co się z nią wiąże.

Projekt jest autorskim konceptem Joanny Chułek, pomysłodawczyni i twórczyni spektaklu. Choreografia powstała we współpracy z tancerzami. Artystka jest laureatką nagrody artystycznej Marszałka Województwa Śląskiego „Złote Maski” za choreografię do spektaklu Heimsuchung/Nawiedzenie (spektakl był prezentowany kilkanaście razy w Polsce, Niemczech, Rosji, na Węgrzech). Na co dzień pracuje w katowickim Teatrze Żelaznym, jest stypendystką Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury.