Jedną z największych bolączek twórców tańca w Polsce jest brak możliwość regularnej prezentacji spektakli. Tymczasem jest to warunek sine qua non dojrzewania dzieł i dopracowywania warsztatu zarówno choreografa, jak i tancerza.

Scena dla tańca jest programem własnym Instytutu Muzyki i Tańca, umożliwiającym długofalowe planowanie prezentacji spektakli tanecznych, a poprzez to – budowanie repertuaru zespołów i artystów niezależnych. Sceny repertuarowe oraz inne placówki instytucjonalne zajmujące się na co dzień prezentacją sztuki i dysponujące odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym mogą w ramach programu nawiązywać współpracę z niezależnymi teatrami tańca i choreografami lub z zawodowymi tanecznymi zespołami instytucjonalnymi. Program nie finansuje pokazów przedstawień tanecznych w ramach festiwali, projektów inwestycyjnych ani produkcji nowych spektakli tanecznych.

Celem programu jest umożliwienie szerokiej publiczności regularnego dostępu do programu prezentacji wydarzeń artystycznych z dziedziny tańca, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, gdzie pomimo istniejącej dużej liczby zespołów nie ma stałej sceny dla tańca lub nie jest prowadzona żadna działalność artystyczna z dziedziny tańca. Długofalowym celem programu jest także działalność na rzecz podnoszenia poziomu profesjonalnego artystów wykonawców poprzez wspieranie regularnych prezentacji spektakli.

W ramach programu finansowane są projekty odbywające się od 1 marca do 30 listopada 2014 (z wyjątkiem jednego pokazu 28 lutego br.)

drukuj