Powiększenie – Zoom Out

koncept, choreografia i wykonanie:
Joanna Czajkowska
muzyka:
Karolina Rec, Rafał Dętkoś
fotografie do wizualizacji:
Szymon Rogiński
wizualizacje:
Joanna Czajkowska
film:
Michał Popczyk
scenografia:
Dominik Rudasz
makijaż:
Agnieszka Wolska
kostium:
Joanna Czajkowska
światła:
Bartosz Cybowski/Artur Aponowicz
premiera:
2009, Sopocka Scena Off de BICZ
czas trwania:
około 45 minut
produkcja:
Sopocka Scena Off de BICZ


Człowiek jest takim, jakim jest jego działanie.
Jean-Paul Sartre

Jestem w procesie.
Staje się codziennie od nowa.
Zmieniam i poznaję.
Wypełniam siebie sobą, najpełniej jak potrafię.
Wybieram siebie od nowa jako byt, który widzi, czym był i kieruje się świadomie ku nowemu.
Ku temu, czym jeszcze nie jest.

Spektakl solowy, którego najważniejszym motywem jest sam proces życia i poznanie samego siebie jako jednostki. Według egzystencjalistów, człowiek ze swą świadomością, będąc w istocie nicością – czyli zaprzeczeniem „cości” (rzeczy niezmiennej) – pragnie być „efektywnie zaangażowany w świat przyszły”. Na tym polega wolność. Wolność też jest nicością, a doświadczamy jej, gdy stajemy się świadomi, czym nie jesteśmy, i gdy dzięki temu możemy wybrać, czym będziemy w przyszłości. Ponieważ nasza wolność jest nicością, nie dokonujemy wyborów na podstawie rzeczy, są one wyborami wartości i znaczeń. Aby wykonać jakąś czynność, musimy wycofać się z naszego uczestnictwa w świecie, by zastanowić się, co nie istnieje – tę pustkę właśnie wypełnić możemy działaniem. Sartre uważa, że wybór działania jest wyborem nas samych, nie istnienia. Trzeba istnieć, żeby wybierać. Wybieramy natomiast swoją esencję – konkretny sposób przyszłego istnienia. Świadomość wolności może także przynieść smutek i udrękę, bo jeśli wszystko jest możliwe, możliwe także jest to, czego nie chcemy, lub czego się boimy. Jedna, owa wolność może być także źródłem radości i siły, jak twierdził Sartre, nie ma bardziej optymistycznej doktryny, niż ta, która mówi, że przeznaczenie człowieka powierzono jemu samemu.
Tylko… trzeba do tego dorosnąć.