Pomiędzy

choreografia i wykonanie:
Grażyna Chmielewska


Spektakl „Pomiędzy” powstawał długo, rodził się powoli, podobnie jak powoli wchodziłam coraz głębiej w świat butoh.

Na początku była pantomima. Bardzo długo kreowałam na scenie postaci, szukając dla nich prawdy w formie i ruchu poprzez obserwację i eksplorację emocji i ruchu. Butoh, które odkryłam dzięki spektaklowi Ko Murobushiego i zaczęłam tańczyć, było naturalną konsekwencją moich poszukiwań ruchu autentycznego, wypływającego z wnętrza ciała.

Jest dzieckiem wielu intensywnych warsztatów z Atsushim Takenouchim.

Szczególne jednak i wyjątkowe znaczenie miał dla mnie warsztat z tematem przewodnim Zero („Zero jest pustką. Zero jest punktem początku i końca…”), który dostarczył mi niezwykłych doznań i pozwolił odkryć, czym dla mojego tańca jest „Zero”, co jest punktem wyjścia i kiedy następuje zwrot.

„Pomiędzy” jest eksploracją ruchową pojawiających się i znikających emocji i uczuć, jest odkrywaniem punktu „ Zero” w tańcu i życiu.