Scena Tańca dla DzieciTeatr PINOKIO jest zainteresowany rozwijaniem repertuaru w dziedzinie teatru tańca i promocją tego wciąż niepopularnego wśród młodych widzów języka. Aspiracje by popularyzować i współtworzyć teatr tańca dla dzieci wynikają zarówno z deficytu sztuki tańca w repertuarowych teatrach dla dzieci, jak i z doświadczeń twórców na co dzień pracujących w Teatrze PINOKIO oraz z nim współpracujących (Konrad Dworakowski, Jacek Owczarek).

W roku 2014, pierwszym roku istnienia Sceny Tańca dla Dzieci do współpracy przy tworzeniu regularnego repertuaru zaproszono choreografa i tancerza Jacka Owczarka, założyciela Pracowni Fizycznej. Spektakl Wszystko się rusza oparty na działaniach performatywnych i improwizacyjnych jest połączony z czytaniem baśni zarówno w formie tekstowej, jak i poprzez język teatru ciała. Spektakl uwrażliwia młodych widzów na plastykę ciała, buduje asocjacje wykraczające poza tradycyjne pojmowanie historii, pozwala na wykształcenie języka komunikacji między artystą a dziecięcym odbiorcą w oparciu o taniec, ruch i obraz. Projekt zakłada prezentację 16 spektakli.

W ramach Sceny Ruchu Teatr Pinokio w Łodzi, aby stworzyć ciekawy kontekst dla twórczości własnej w tym zakresie, zamierza zapraszać na regularne prezentacje zespoły zajmujące się teatrem tańca i ruchu adresowanym do dzieci.