MaMa Perform w trasieCelem projektu jest zaprezentowanie przedstawienia MaMa Perform w mniejszych miastach Polski, w których działalność artystyczna w dziedzinie tańca jest ograniczona. Skupiliśmy na miejscowościach z południa i wschodu Polski, gdyż są to obszary bardzo ubogie, skupione często na promowaniu regionalnych dóbr kultury, mniej na inwestowaniu w sztukę współczesną.

Przedstawienie poza wymiarem artystycznym prezentuje również bardzo istotny aspekt społeczny – tematykę macierzyństwa. Z tego względu zależy nam na dotarciu do publiczności uboższej, mającej mniejszy dostęp do współczesnych przekazów kulturowych i społecznych. W miastach większych takich jak Warszawa matki mają szeroki dostęp do różnych form wsparcia, wiedzy, łatwiej im dostrzec, że problemy dotykające je, nie są tylko ich osobistym problemem, ale problemem zawiązanym z rolą życiową, w której się znalazły. Poczucie izolacji, związane z wejściem w rolę matki jest wzmocnione przez izolację geograficzną i brak dostępu do szerszego obrazu niż lokalny, dlatego bardzo istotne jest, aby przedstawienie MaMa Perform trafiło również do publiczności odległej od Polski centralnej.


spektakle